Περιγραφή

Ο ενιαίος αμπελώνας του οινοποιείου χωρίζεται σε μικρά διαφορετικά αμπελοτεμάχια όπου παρατηρείται διαφορετική τεχνολογική ωρίμανση χρονικά αλλά και καθορίζουν το στυλ των κρασιών που θα παραχθούν. Έτσι ακόμα και αμπελοτεμάχια λίγων στρεμμάτων ίσως χρειαστεί να τρυγηθούν σε 3 διαφορετικές χρονικές στιγμές, ανάλογα με την ωρίμανση των σταφυλιών. Σεβόμενοι απόλυτα τον καρπό ο τρύγος λαμβάνει χώρα και τη νύχτα, στοχευμένα στη μικρότερη δυνατή καταπόνηση του σταφυλιού, χειρωνακτικά. Μεταφέρονται με τον Τσίλια (το άλογο του κτήματος) στο μικρόοινοποιείο όπου αμέσως ξεκινά η διαδικασία της οινοποίησης.