Ιστορία

1854: "ΑΧΑΙΑ"

Γκούσταβ Κλάους

1919: "ΑΧΑΙΑ" Clauss

Βλάσσης Αντωνόπουλος

2017: CASTRO Clauss

Νικόλαος Καραπάνος